Joukkue Lappee-Jukolassa 2016

Osuuspituudet (km) Nousua (m) Valoisuus Aika-arvio (min) Vaihto-/maaliaika
1. Vesa 10,6 – 10,8 280 hämärä/pimeä 115 0:55
2. Kim 12,6 – 12,9 285 pimeä/hämärä 140 3:15
3. Antti 14,0 – 14,2 360 hämärä/valoisa 140 5:55
4. Katja 8,5 – 8,6 170 valoisa 65 7:00
5. Matti 8,7 – 8,8 170 valoisa 80 8:20
6. Kai 12,3 – 12,5 240 valoisa 125 10:25
7. Eetu 16,4 – 16,6 470 valoisa 150 11:30
YHT 83,8 1975 13 h 55 min

Matkoihin sisältyy 610 – 1170 m viitoitusta. Kaikilla osuuksilla on hajonta. Aurinko laskee 18.6. klo 22:47 ja nousee 19.6. klo 03:30.

Viestin lähtö:

Jukolan viesti alkaa la 18.6.2016 klo 23:00 ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Emit-sisäänkirjaukseen ja Emit-nollaukseen on saavuttava viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä. Varustetarkastuksen, Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Tämän jälkeinen toiminta on kuvattu kohdassa Lähdöt.

Vaihdon sulkeminen ja uusintalähdöt:

Viestinomainen vaihto suljetaan su 19.6. klo 8:45. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähdöt tapahtuvat kahdessa osassa. Ensimmäisessä, klo 9:00 tapahtuvassa uusintalähdössä lähtevät kaikki 7. osuuden juoksijat. Toisessa, klo 9:20 lähtevässä uusintalähdössä lähtevät osuuksien 2 – 6 juoksijat.

Uusintalähdössä lähtevien joukkueiden on saavuttava Emit-sisäänkirjaukseen viimeistään 20 minuuttia ennen uusintalähtöä. Varustetarkastuksen, Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen jälkeen 7. osuuden kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen uusintalähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Osuuksien 2 – 6 kilpailijat ohjataan tällöin odotusalueelle. Klo 9:00 tapahtuvan ensimmäisen uusintalähdön jälkeen osuuksien 2 – 6 kilpailijat siirtyvät karttatelineille kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään.